MISSIO:

Personal EU -konseptin kehittäjä Oy Personal EU United Brains Ltd. on käynnistänyt laajan unioninlaajuisen prosessin itseorganisoituvalle unioninlaajuiselle Personal EU vertaisverkkotoiminnalle. Tavoitteena on saada Euroopan unionin poliittiset, hallinnolliset, kaupalliset ja yksityiset tahot PPPP- yhteistyössä (politic-public-private-person) luomaan edellytykset, organisaatio, välineet ja jatkumo yhteistä menestystä palvelevalle jokaisen kansalaisen omalle Personal EU -verkottumiselle.